klik på foto her under - for at gå til referat fra Generalforsamling 2016

Send en mail til SMS formand

Tonni Museth: tonni@tmart.dk

 

SMS bankoplysning:

reg.2450

konto: 6881 321 252

(Nordea Bank)

Tonni Museth formand for SMS

Gretha Larsen bestyrelsmedlem

"Fly" Møller t/v dernæst Gretha og Svend Åge Larsen
 

Generalforsamling på Seggelund ved Christiansfeld

Telefonisk kontakt: Tonni Museth formand for SMS

mobil: 60 68 62 29 / mail: tonni@tmart.dk

Generalforsamlingen i SMS1935 november 2019.

afholdt på Hotel Royal i Aabenraa, med 20 deltagere.

Dagsorden:

1. valg af dirigent og referent.

2. Præsentation af nyt medlem.

3. Årsberetning ved formanden.

4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren, samt godkendelse af dette.

5. Valg til bestyrelsen, som består af: Formand Tonni Museth – ikke på valg. Næstformand Thorlai Ishøy – modtager genvalg. Kasserer Christa Holm – modtager genvalg. Bestyrelsesmedlem Ene Langmack – ønsker ikke genvalg. Bestyrelsesmedlem Annie Glistrup – ikke på valg. Bestyrelsesmedlem Flemming Jensen – ikke på valg, men ønsker at opstille til suppleant.  Suppleant Maja Einarsdottir - opstiller til bestyrelsen. Suppleant Ædy Evensen - opstiller til bestyrelsen.

6. Valg af suppleant: Lisbeth Larsen opstiller. Der er plads til yderligere suppleant i bestyrelsen.

7. Valg af revisor – Svend Åge Larsen opstiller.

8. Valg af revisor suppleant:

9. Kontingent for 2019/2020. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent 500Kr.

10. Indkomne punkter til dagsordenen: a. Birte Iversen foreslår at Generalforsamlingen afholdes på Folkehjemmet i Åbenrå. b. SMS har 85 års jubilæum – der vil blive forsøgt at få en 20 x20 udstilling i Sønderjyllandshallen. c. FFKK foreslår at SMS 85 år og FFKK 15 år går sammen om et 100 års jubilæum. d. Det foreslås at Simon Faber bliver inviteret til at fortælle om 100 året for genforeningen.

 

Ad 1. Referent Ene Langmack - Dirigent Gretha Larsen.

Ad 2. Intet nyt medlem.

Ad 3. Årsberetning ved Tonni Museth. Se bilag.

Tonni takkede for det arbejde hver især har udført i foreningen.

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 4. Regnskabet godkendt. Forslag til, at regnskabet følger datoen for Generalforsamlingen. ( punktet tages op i bestyrelsen).

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 5. Den nye bestyrelse består af: Tonni Museth, Thorlai Ishøy, Christa Holm, Annie Glistrup, Ædy Evensen samt Maja Einarsdottir.

Ad 6. Suppleanter: Valgt er Lisbeth Larsen og Flemming Jensen.

Ad 7. Revisor: Valgt er Svend Åge Larsen.

Ad 8. Revisor suppleant: Valgt er Ole Larsen.

Tonni takkede Ene Langmack for et godt samarbejde gennem flere år, samt Elin Ishøy for et godt sekretærarbejde. Begge fik overrakt gave fra foreningen. Ene takkede for et godt samarbejde gennem årene.

Valget blev godkendt med akklamation.

Ad 9. Kontingentet for 2019/2020 blev fastsat uændret til 500 kr. for medlemmer og 100 kr. for støttemedlemmer.

Ad 10:

a. Det er muligt at afholde generalforsamlingen samt spisning på Folkehjemmet Åbenrå år 2020.

b. + c. Det er ikke muligt at udstille på Folkehjemmet. Der er mulighed for at udstille i Sønderjyllandshallen. SMS kan leje foyeren for 5000 kr. pr uge. Man kan evt. flytte 20 x20 udstillingen dertil. Der er mulighed for et samarbejde med FFKK og evt. deles om økonomien. Udstillingen kan forventes i juni måned. Der er også mulighed for at spise der. Der arbejdes videre med ideen i bestyrelsen.

d. Punktet tages op i bestyrelsen.

Ad 11. Solveig Larsen og Karin m. Pedersen vil arbejde på at afholde et netværksmøde i 2020.

 Ene: Reviderede medlemslister udsendes af den nye bestyrelse.

Gretha afsluttede mødet med tak for god ro og orden.

SMS Generalforsamling 2019 - Årsberetning – ( forkortet )

Jeg håber at vi Traditionen tro, vi igen år kan leve op til de tidligere år – og få en livlig og hyggelig generalforsamling!

Som indledning blev Anne Britt’s mand Bent, mindet.

Bent var en stor, og god hjælp, ifm etablering af mange udstillinger. - Og han var i mange år, altid med ved vores udstillinger. Hans gode gemyt og venlige sind vil vi savne…

Bestyrelsen har i året der er gået bestået af Thorlai, Christa, Ene, Flemming, Anni og Maja - og ædy har som suppleant. Elin har bistået bestyrelsen med at skrive referatet ved de fleste bestyrelsesmøder. For hvilket der blev takket.

Mange emner er blevet vendt på bestyrelsemøderne – som altid har været livlige. Men der har også været ”udfordringer”.

Året 2018-19 har været et aktivt år. Påskenudstilling på Den Gl Katedralskole i Haderslev. En flot udstilling. Besøgstallet kan betragtes som tilfredsstillende, men også se det som udfordring.

Udstillingen ”Hærværk” - på Sygehuset i Aabenraa, var en stor oplevelse. Det var en udfordring, som skabte en levende udstilling. Vi fik mange positive tilbagemeldinger.

Vi har haft en række ”Netværksmøder

Hos Anni i Bevtoft. Hvor medlemmernes kreativitet blev sat på prøve.

Thorlai og Elin arrangerede et træf på Årø.

Lisbeth Larsen har i 2019 afholdt et netværksmøde. Temaet var en anderledes/ spektakulær udstilling på Nikolai i Kolding.

Flemming var initiativtager til en kreativ weekend hvor børn og barnlige sjæle var indbudt til at deltage på Den Gyldne Løve.

Igen i år blev der budt til en tur til NordArt.

Derudover har flere SMS’er haft separatudstillinger. Og der har blevet udstillet i mindre grupper –!

Derimod har der være en medlemsreduktion: Fly-Møller og Jan Malenda har meldt sig ud.

  • Som formand for SMS har jeg fortsat drømmen om, at arbejde for at højne det kunstneriske niveau
  • Et er, at vi bør lave udstillinger som er seværdige – men vi skal osse turde! og turde at satse…..
  • Men for at vi / SMS - som Kunstnersammenslutning - ikke skal dø en stille død – må vi hele tiden søge at forny - søge nye veje og tiltag.

Bestyrelsen har lagt det ud til alle medlemmer, at byde ind med visioner og etablere netværksmøder. Desuden er der opfordret til at danne små/mindre grupper hvor man udstiller sammen.

Fremadrettet vil bestyrelsen gerne modtage ideer til hvor SMS kan udstille! Også gerne: Separatudstillinger, ligesom anvise hvor mindre grupper kan udstille!

Desuden modtager vi også gerne forslag til Temaer til kommende udstillinger.

I det kommende år - på de kommende udstillinger, er temaet 20x20 slået an!

En 20x20 udstilling er i bestyrelsen blevet vendt flere gange. Et tema om ”Genforening” i forbindelse med 100 års jubilæet, blevet diskuteret – men efter sværdslag - droppet!

FFKK er inviteret til at udstille med os! I høj grad for at få flere udstillere med! Men også for, at åbne SMS mod mindretallene på begge sider af grænsen!

Ud over Påskeudstillingen i Haderslev, er VI/SMS er inviteret til at deltage på en 20x20 udstilling i Skærbæk Kultur center i februar/ marts!

Næste år fylder SMS 85 år. Hvordan skal vi fejre den? Ta’r vi op på et senere punkt!

Birthe har et forslag om at udstille på Folkehjemmet – som er med på dagsordenen – ta’s op på et senere punkt!

Jeg har kontakt med Sønderjyllandshallen, for at forhører mig om muligheden for en  udstilling der. Tages op under et senere punkt!

Vi er kontaktet af FFKK om at afholde 100 års jubilæum sammen? Tages op på et senere punkt!

Tak til alle SMS’er og ikke mindst bestyrelsen for et bevægende år! 

Gro Sveen

Gro - næstformand og ordstyrer

Uiia Larsen

Ulla Larsen sublant til bestyrelsen

SMS generalforsamling 2014

SMS generalforsamling 2014

Telefonisk kontakt: Tonni Museth formand for SMS

mobil: 60 68 62 29 / mail: tonni@tmart.dk