klik på foto her under - for at gå til referat fra Generalforsamling 2016

Send en mail til SMS formand

Tonni Museth: tonni@tmart.dk

 

SMS bankoplysning:

reg.2450

konto: 6881 321 252

(Nordea Bank)

Tonni Museth formand for SMS

Gretha Larsen bestyrelsmedlem

"Fly" Møller t/v dernæst Gretha og Svend Åge Larsen
 

Generalforsamling på Seggelund ved Christiansfeld

 

Referat af generalforsamling den 5. november 2015 kl. 17 på Seggelund Cafeteria.

23 Tilmeldte heraf 5 støttemedlemmer.

Velkomst ved Tonni Museth. Meddelte at Tom C. Petersen var død. Tom blev mindet med 2 min. stilhed. Orientering om Elva Hansens sygdom, der vil blive sendt blomster. Orientering om udmeldelser fra Palle Eriksen, Birgit Hugger samt Jørgen Hørning. Særlig velkomsthilsen til nyt medlem Anne Grethe Nielsen Sønderborg, med ønsket om et godt gensidigt samarbejde.

1. Valg af dirigent: (bestyrelsen foreslår Gretha Larsen). Gretha valgt.

2. Valg af referent: (bestyrelsen foreslår Ene Langmack). Ene valgt.

3. Formandens beretning:

4. Regnskab ved Christa Holm: Christa læste regnskabet op. Regnskab revideret af Hans Møller Hansen. Regnskabet blev godkendt. Se bilag. Der blev takket for det gode arbejde.

5. Valg til bestyrelsen:

 a. Tonni Museth ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen / Gro Svenn fortsætter ikke i bestyrelsen pga. flytning til Sjælland, Ulla Larsen indgår i bestyrelsen som medlem / Peter Christensen ønsker ikke genvalg/ Hans Møller Hansen ønsker ikke at fortsætte som revisor.

b. Ene Langmack modtager genvalg. Genvalgt.

c. Christa Holm modtager genvalg. Genvalgt.

d. Der skal opstilles/vælges 2 bestyrelsesmedlemmer: Ingen meldte sig. Bestyrelsen består nu af 5 medlemmer.

e. Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen: Henrik Fischer meldte sig. Valgt som suppleant.

f. Der skal vælges en revisor. Birthe Iversen meldte sig. Valgt som revisor. Else Frøsig meldte sig som revisorsuppleant.

Den nye bestyrelse: Gretha Larsen, Pia Zinn, Christa Holm, Ulla Larsen, Ene Langmack. Suppleant Henrik Fischer.

6. Fastsættelse af kontingent:

a. Bestyrelsen foreslår kontingentforhøjelse til 500 kr. fra næste generalforsamling 2016.

Enstemmigt vedtaget.

b. Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse for støttemedlemmer til 200 kr.      

Vedtaget at bibeholde beløbet på 100 kr. Ved udstillinger kunne det være en ide at bortlodde sponsorerede billeder så man på den måde evt. kan få tegnet nye støttemedlemmer.

7. Indkomne forslag til generalforsamlingen: Ingen indkomne forslag.

8. Mulige udstillingssteder: Ene takkede for initiativer/afholdelse af SMS udstillinger i Rens, Falck`s hus Åbenrå, Galleri 46 Holsted samt det nye Sundhedscenter Vojens. Opfordrede alle til at støtte op omkring foredraget om Van Gogh, ved kunsthistoriker Signe Jacobsen mandag den 16. nov. Kl. 19 i Vojens Sundhedscenter. (invitationer er udsendt til alle medlemmer). Skulle man evt. kende til nye mulige udstillingssteder, kan man maile til Tonni som vil sørge for at lægge det på hjemmesiden. Henrik Fischer tilbød at afholde udstillinger i hans galleri. Anne Britt Skjønaa tilbød at være mellemmand til evt. udstillinger i Galleri 46, 3 weekender i september måned 2016. Anne Grethe Nielsen fortalte at Kunstpunkt i Augustenborg også er en mulighed, samme sted afholdes der deres første censurerede udstilling, derudover vil Nordea Bank Sønderborg også gerne tage imod udstillinger.

9. Midtvejsmøde 2016. Forslag/ønsker. Arbejdsgruppe nedsættes: Gretha fortalte om sidste midtvejsmøde/tur til Mandø, en rigtig dejlig oplevelsesrig, våd og sjov tur arrangeret af Gretha, Christa, Ulla og Karin. Af hensyn til arbejdende medlemmer besluttedes det at afholde midtvejsmøder på lørdage og gerne maj måned. Der kan afholdes midtvejs tur (kun socialt) midtvejsmøde (med indhold). Henrik Fischer tilbød at lægge hus/lokaler til. Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af: Anne Grethe Nielsen, Else Frøsig samt Tonni Museth. Gruppen tager initiativ til planlægning/indhold til arrangement på Kunstværket i Augustenborg.

10. Eventuelt:

Anne Britt kom med et forslag om, at det kun er betalende medlemmer der skal tælle på medlemslisten, idet der på den måde, vil være mulighed for, at give plads til flere nye medlemmer.  Æresmedlemmer skal beholde deres nummer. Det vil blive taget med som et pkt. til næste generalforsamling. Anne Britt havde gerne set der var nyt med til mødet fra sidste medlemsmøde med Marianne Grønbæk. Den nye bestyrelse tager initiativ til et nyt medlemsmøde. Hans Møller Hansen (Flymøller) takkede for blomster på hans 70 årsdag. Han vil derudover gerne sponsorere et billede til foreningen. Tilrettet medlemsliste udsendes til alle medlemmer efter bestyrelseskonstitutionen.

Tonni har takket Gro for hendes arbejdsindsats som næstformand i bestyrelsen og har en hilsen med til os alle. Gro vil få tilsendt en gave fra foreningen. Der blev sagt tak til Flymøller for hans gode indsats som revisor de sidste 5 år. Flymøller takkede for gaven og sagde, at han gerne på et tidspunkt ville invitere alle der måtte have lyst hjem til sig og til evt. en egen betalt flyvetur. Til sidst blev Peter takket for hans store engagement, virke og store indsats gennem 20 år. Der var også en stor tak til Gitte. Peter fik overrakt en gave.

På bestyrelsens vegne takkede Gretha Tonni for hans store engagement og samarbejde som formand og for SMS i det hele taget. Tonni modtog også en gave.

Alle bifaldt talerne.

Mødet slut kl. 20.30 med tak for dejlig mad og god stemning.

Formandens beretning /indhold på generalforsamlingen 2015

  1.  80 års jubilæumsudstilling (det store arbejde omkring at finde egnet sted VUC, det store program/aftaler, presse, lave skilte osv.).
  2. Div. medlemsudstillinger Falck`s hus, Galleri 46, Rens, Sundhedscenter Vojens.
  3. Midtvejsmøde/Manø.
  4. Opsamlingsmøde ved Marianne Grønbæk. Bestyrelsen vil indkalde til nyt medlemsmøde i.f.t. opfølgning på div. arbejdsgrupper. 2 medlemmer udmeldt.
  5. Nyt medlem: 26 Anne Grethe Nielsen, Gl. Aabenraavej 39, 6400 Sønderborg.

Endnu engang TAK for et godt samarbejde i SMS bestyrelse, endnu engang dejligt med det store fremmøde, velkommen til Generalforsamlingen – Jeg ønsker alle en god, hyggelig og konstruktiv Generalforsamling.

Telefonisk kontakt: Gretha Larsen / bestyrelsmedlem: 74722881 mobil: 50402211

Gro Sveen

Gro - næstformand og ordstyrer

Uiia Larsen

Ulla Larsen sublant til bestyrelsen

SMS generalforsamling 2014

SMS generalforsamling 2014