Mande klubben "De'mæns Club" -

De' mæs Club er startet i 2018 bestående af fem bedaget og ældre kunstnere, alle bosidende i Sønderjylland.

Vores udgangspunkt var samvær, og gode og givende samt opbyggelige samtaler. Vi har mødtes med 1-2 måneders mellemrum.

Med tiden har det udviklet sig til gode venskaber. Og vi har med mellemrum udfordret hinanden inden for hvert vores kunstriske virkefeldt.

Vi har sammen haft fornøjelsen af at lave et forslag til et kæmpe skulptur. Den har sin inspiration i 100'året for Sønderjyllands Genforening med resten af Danmark. Og har fået titlen: Forglem'mig'ej....

Fælles har vi udarbejet en molel, lavet en skriftlig beskrivellse og et prisoverslag.

Vi kar haft møder med Sigmon Faber - tidligere borgmester i Felnsborg, og nuværende formand for kommiteen - Genforening 2020