Kære medlemmer og støttemedlemmer af Sønderjysk MalerSammenslutning af 1935.

Hermed indkaldelse til:

Generalforsamlingen 2021 i SMS1935 onsdag den 3. nov. kl 18.00. Kom gerne i god tid.

Damms Gård, Gråstenvej 12 i Felsted, 6200 Aabenraa

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent

2. Præsentation af nye medlemmer

3. Bestyrelsens beretning, ved formanden

4. Regnskab, ved kassereren

5. Valg til bestyrelsen

6. Valg af suppleanter

7. Valg af revisor

8. Valg af revisorsuppleant

9. Kontingent for 2022.

Bestyrelsen foreslår uændret 500.- / 100.- kr

10. Indkomne forslag

11. Eventuelt

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen, skal fremsendes til formanden på mail: tonni@tmart.dk senest en ugen inden generalforsamlingen.

SENEST den 1. november skal fremsendes tilmelding til generalforsamlingen til Tonni på: tonni@tmart.dk

Husk at for at få adgang til generalforsamlingen skal der være indbetalt kontingent, medlemmer 500 kr og støttemedlemmer 100 kr til SMS kasserer. SMS bankkonto: reg.2450/ konto: 6881 321 252 (Nordea Bank) Oplys og eget navn og mailadresse!

Vi nærmer os SMS Efterårsudstilling, som vi (som altid) vil gøre os store anstrengelser for, at den bliver stor og seværdig. Bestyrelsen har valgt at invitere 4 gæsteudstillere, hvoraf 2 er fra Sydslesvig.

Efterårsudstillingen skulle meget gerne ses af rigtig mange gæster, og behøver alles hjælp. På denne mail er vedhæftet er invitation til SMS Efterårsudstilling, som alle bedes videresende til så mange som mulige. Det er også muligt at lave print af indbydelsen og dele den ud eller opsætte den relevante steder.

Desuden skal du mindes om, at det er vigtigt, at du får opdateret din egen side på SMS1935.dk hjemmesiden. Fremsend gerne revideret tekst og nye billeder til: tonni@tmart.dk

På bestyrelsens vegne

Tonni Museth

60686229 / tonni@tmrt.dk

 

En forhåbningsfuld 2019 generalforsamling -

med bud på kommende udstillinger i 2020! Et år SMS bebuder at vil fejre flere 100'års jubilærer - i hele landsdelen, fra Skærbæk i vest-, Haderslev i nord- og Aabenraa i Sydjylland

Referat fra Generalforsamlingen 2019 kan læses på foto øverst!