Kære SMS’er!

Tak til jer alle for en god og udbytterig aften. Vi vil SMS. Vore resourcer var i aktion, og det var stort at mærke fællesskabet, og at alle havde noget at byde ind med.Smiley

Tak til Pia for god ledelse, og tak til jer, der sørgede for bespisningen..

Ps. Jeg har i dag fået aftale med Ruth på Klægager, om at vi kan besøge gården (udstillingsstedet) lørdag, den 27.02.2016, kl. 14,00, som aftalen var på mødet i går. Indbydelse følger snarest.

Hilsen Gretha