Hyggelig eftermiddag hod Annie på Præstegården i Bevtoft - 14 SMS'er tilmeldt

Eftermiddagen blev indledt med snakken og kaffebord. Herefter fortalte Annie om hendes vej ind i kunsten og hvad der inspirerer hende.

Sfterfølgende blev vi delt op i to grupper, og stillet forskellige spørgsmål, vi skulle tage stilling til. Og vi sluttede med at male med akryl på maskinepapir -