Enkaustik, bronzefigurer, assemblager og objekter

Fælles og single udstillinger:

Tyskland, Danmark og Italien (i div. Byer)

England (London)

USA (New York)

Mexiko (Mexiko City)

Frankrig (Toulouse)

Østrig (Innsbruck)

Det ligger mig på hjertet hele tiden at sætte nyt spørsmålstegn ved alle tilsyneladende sandheder. Mine værker drejer sig oftest om emner som ligeberettigelse. Specielt respekten for kvinders og børns værdighed og påskønnelse af menneskelige værdier frem for materielle værdier.

Enkaustikmalerei, Bronzen, Assemblagen und Objekte

Gemeinschafts- und Einzelausstellungen: 

Deutschland, Dänemark und Italien (in div. Städten)

England (London)

USA (New York)

Mexiko (Mexiko City)

Frankreich (Toulouse)

Österreich (Innsbruck)

Es liegt mir am Herzen scheinbare Gewissheiten immer wieder neu zu hinterfragen.

Mein künstlerisches Anliegen kreist um Themen wie Gleichberechtigung, Würde von Frauen und Kindern, Würdigung menschlicher Werte vor materiellem Rang.