SMS Generalforsamling 2018

Ceneralforsamlingen i SMS1935, den 12. nov. 2018.afholdt på Hotel Royal i Aabenraa,

Ad 1:Dirigent: Gretha Larsen   -   Referent Sv. Aa. Larsen

Ad 2: Formanden præsenterede Lisbet Thorø Larsen, som nyt medlem og Inga Jensen som nyt støttemedlem.

Ad 3: Årsberetning – SMS Generalforsamling 2018 - forkortet!

2018 har været et aktivt år -  Vi indledte med en udstilling i Skærbæk Aktivitets Center fra d. 19. februar til 25. marts – hvor ca 20 SMS’er deltog.

Katedralskolen i Haderslev fra d. 25. marts til d. 2. april.

Midtvejsmøde hos ”Panbo Kunstsamling” i d. 27. maj. Vi var 19 SMS’er der blev vist rundt af Panbo. Efterfølgende fik vi en kop kaffe og holdt møde i cafeen.

22. 23. september var arrangeret en tur til Worpsvede ved Bremen. Gretha og Svend Aage foreslog og tilrettelagde en tur til Wopsvede. 13 meldte sig til ture! Havde to rigtig hyggelige dage sammen. Så god og inspirerende kunst - på flere gode og museer og galleri.

En tur på NordArt – Vi var fire afsted. En super hyggelig tur. Stor, Flot og imponerende kunst!

Der er lavet et nyt Sundhedscenter i Haderslev. Trods flere henvendelser til relevante personer i kommunen, for at udstille på centret, venter vi fortsat på et endelig svar.

Lørdag d. 1. december inviterer Thorlai til SMS første Netværksmøde. Thorlai har fernisering af sin udstilling på Damms Gaard i Felsted kl 14. Efterfølgende vil der blive budt på kaffe og kage, samt et spændende foredrag af Lars Christiansen om PS Krøyers betydning for modanismen i Danmark.

Bestyrelsen har afholdt en række hyggelige og konstruktive Bestyrelsesmøder. En stor tak til alle bestyrelsesmedlemmer for et godt, loyalt og konstruktivt samarbejde!!

Kommende udstillinger 2019: Katedralskolen! Som er fastlagt. Sygehuset i Aabenraa som ligeledes er aftalt. Forhåbentlig Sundhedscentret i Haderslev og muligvis Det Gamle Rådhus i Worpsvede.

En samlet bestyrelse siger tak for et forrygende år! Vi håber at alle vil bedrage til at SMS fortsat vil vise sig levedygtigt!

Beretningen blev godkendt med akklamation.

Ad 4: Kasserer Christa Holm forelagde regnskabet for kalenderåret 2017.

Regnskabet blev godkendt med akklamation.

Ad 5: Formanden indledte dette punkt med at rette en stor tak til Gretha Larsen for engagement og medleven og stort arbejde i hendes tid i bestyrelsen. Gretha fik overrakt en afskedsgave.

Annie Glistrup, som var suppleant indtræder i bestyrelsen, herudover blev Flemming Jensen indvalgt i bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af: Tonni Museth, Thorlai Ishøy, Ene Langmack, Christa Holm, Annie Glistrup og Flemming Jensen.

Ad 6: Til suppleant blev Eddy Evensen valgt. Suppleanter til bestyrelsen er herefter: Maja Ejnars og Eddy Evensen.

Ad 7: Foreningens revisor: Birthe Iversen var ikke på valg.

Ad 8: Revisorsuppleant: Svend Aage Larsen var ikke på valg.

Ad 9:Kontingentet for 2019/ 2020 blev fastsat uændret til kr. 500 for medlemmer og kr. 100 for støttemedlemmer.

Ad 10: Bestyrelsens oplæg til drøftelse af regler omkring donerede værker til foreningen. Efter en  livlig debat af emnet blev konklusionen: Foreningen modtager ikke mere donationer af kunstværker.

Gretha tog ordet for en afsluttende bemærkning: ”Jeg har valgt at stoppe nu, og ønsker at give plads for nye og yngre kræfter i bestyrelsen. Tak for tiden sammen med jer i bestyrelsen. Det har været spændende, sjovt, lærerigt, udfordrende og sommetider hårdt arbejde.  Men for mig har det været en fantastisk tid. Jeg brænder for SMS, og jeg vil savne jer.