SMS1935

Generalforsamling afholdt på Realskolen i Haderslev

den 22. september 2012

 

Pkt. 1. Valg af dirigent:  Tonni Museth

Pkt. 2. Formandens beretning:

Jim gennemgik bestyrelsens forsøg på at finde udstillingssteder. Haderslev Kommunen er ikke særlig villig til at hjælpe bl.a. pga. besparelser. Vi har en aftale med Banegården i Åbenrå hvert andet år i sommermånederne de næste 10 år.  Jim fortalte om udstillingen i sommers. Det har været en stor succes både mht. besøgstal og solgte værker. Foreningens medlemmer solgte for 12.998 kr. og de inviterede kunstnere solgte for 5.000. Bestyrelsen valgte ikke at tage procenter af salg, da regnskabet ser fornuftig ud, og udstillingen var en erstatning for den censurerede udstilling vi ikke havde i 2011. Det var ”goodwill” til foreningens medlemmer, der var gået igennem censureringen i 2010. Banegårdens medlemmer får, efter aftale med Banegården, 10% så de er fratrukket solgte værker. Derfor har nogle fået trukket 10% og andre ikke. Vi kender stadig ikke det aktuelle besøgstal. Tonni rykker Banegården.

Både Jim og Birthe går ud af bestyrelsen. Der blev takket for deres store indsats.

Pkt. 3. Regnskab:

Godkendt.

Pkt. 4. Valg til bestyrelsen:

Tonni modtager valg til formandsposten. Christa Holm modtager genvalg som kasserer. Gretha modtager valg til bestyrelsen. 

Pkt. 5. Valg af suppleanter:

Ene Langmack modtager valg som suppleant. Det er efter vedtægterne nok med én suppleant.

Pkt. 6. Valg af Revisor:

Hans Møller Hansen modtager genvalg.

Pkt. 7. Fastsættelse af kontingent:

Uændret. Husk indbetaling af kontingent. Husk at opgive medlemsnummer. Regnr. 2450 kontonummer 6881 321 252

Pkt. 8. Indkomne forslag:

Der ikke kommet nogle forslag.

 Pkt. 9. Eventuelt

1)Vi skal have opdateret vores mailliste. 2) På næstkommende bestyrelsesmøde tages foreningens hjemmeside op. For at lette arbejdsgangen, skal hjemmesiden finde en anden udbyder, hvor vi selv kan lægge billeder og tekst ind. Det er pt. både besværligt og tidskrævende, at Finn skal gøre det for os. Jørgen Hørning vil undersøge/spørge en kontakt om pris og mulighed.

3) Der bliver foreslået, at der indkøbes en ny computer til foreningen, som kan bruges til bestyrelsesmøder m.m. og derudover USB-stik . Der er bred opbakning fra de fremmødte. 4) Jim informerer om materialet, der er afleveret til Landsarkivet i Åbenrå.

 Temadag

Vi gik ud i tre grupper og tog ét punkt fra oplægget (se neden for) i hver gruppe. Diskuterede og lavede brainstorm. Der var en rigtig god debat i gang og til opsamlingen blev der meget kort refereret til de noter, der blev taget i grupperne. Noterne har sekretæren liggende i en mappe, og vi har aftalt, at der skal være et ”midtvejsmøde” om et halvt års tid, så vil vi samle op på de gode ideer.  Der vil blive sendt en invitation ud.

 Pia

 

Temadag lørdag den 22. september 2012

 1)      Hvordan får vi gjort foreningen mere aktiv? Hvad kan vi sætte i stedet for den censurerede udstilling? Kan vi danne en arbejdsgruppe, der står uden for bestyrelsen, og som tager sig af en sådan udstilling? Skal foreningen være mere fokuseret på udstillinger af værker og samarbejde på tværs af kunstnere? Skal vi samarbejde med andre grupper – evt. fra udlandet?

 2)      Hver især skal spørge sig selv: Hvad vil jeg bruge det til, at jeg er medlem i denne forening? Hvad drømmer jeg om? Er det at udstille? Male? Hvordan sætter jeg/vi præg på kunsten i Sønderjylland? Skal vi have andre udtryksformer med på vore udstillinger?

 3)      Skal medlemmerne udstille i små grupper på forskellige udstillingssteder rundt om i landsdelen? Og bruge foreningens navn?  Så vi bliver mere kendt. Skal vi således ”sprede” foreningen? I hvilken grad skal medlemmerne informere bestyrelsen og give tilbagemelding om udstillingsstedet? Vil det være muligt at forpligte hinanden på, at informationerne samles i en ”mappe” med gode udstillingsmuligheder?