Bestyrelsesmøde hos Tonni i Svejrup torsdag den 11. oktober 2012.

Til stede: Gretha, Christa, Gro, Peter og Tonni. Pia fraværende pga sygdom.

Beslutningsreferat

1.      Bestyrelsesformand: Tonni Museth. Ene er blevet valgt ind i bestyrelsen med funktion som sekretær. Næstformand: Gro Svenn. Kasserer: Christa Holm. Telefonkontakt/ formidling: Gretha Larsen. Peter Christensen og Pia Zinn ønsker at fortsætte som menigt bestyrelsesmedlem.

 2.      Bestyrelsen drøftede forløbet på generalforsamlingen den 22. september i år. Bestyrelsen var enig om, at generalforsamlingen forløb rigtig godt. Der manglede måske velkomst fra bestyrelsen. Evt. skal næstformand sørge for velkomst. Tydeligt at mærke en god stemning - alle var positive. Det skal vi bevare, samt vigtigt, at vi skal kunne grine sammen. Bedre timing ift. mad. Evt. bedre at afholde møde først – herefter spise? (tages op igen).

 3.       Vi skal have lagt hjemmesiden over på anden server, for at gøre arbejdsgangen enklere. Jørgen Hørning havde lovet at skaffe oplysninger om hjemmeside. Dog ikke sket, hvorfor Tonni skal kontakte en hjemmesidedesigner i Felsted. Der blev af bestyrelsen bevilget max 5.000 kr. til formålet.

 4.      Tonni køber et USB stik til hvert medlem. Gro fremsender stikkene. USB stikkene skal hurtigst muligt returneres til Tonni, indeholdende personlige oplysninger og 10 billeder af egne malerier samt portrætfoto - til brug på ny hjemmeside.

 5.      Bestyrelsen besluttede at indkøbe en computer til formanden og en til sekretæren. I alt ca. 6.000 kr.

 Kørsel: Der udbetales fremover 1. kr. pr. kørt km til bestyrelsesmedlemmerne. Antal kørte kilometer i forbindelse med arbejdet i SMS afregnes med Christa.

Seddel afleveres med navn og kontooplysninger.

 6.      Vedr. optagelse af nye medlemmer i SMS: Der ønskes en ny procedure for optagelse af nye medlemmer. Bestyrelsen skal være aktiv i forbindelse med at opsøge potentielle medlemmer. Bestyrelsen modtager gerne forslag fra medlemmer af SMS. Vi vil ved indstilling eller ansøgning om optagelse, bede om at vedkommende skriver lidt om sig selv, derudover lidt om hvad han/hun kan byde ind med, og står for kunstnerisk/samt hvorfor man ønsker at være med af SMS. Mulige nye medlemmer tages op på efterfølgende bestyrelsesmøde. 

 7.      Æresmedlemmer skal fortsat ikke betale kontingent. SMS indfører muligheden for at blive støttemedlem. SMS går bort fra ”Passivt medlem”. Benævnes fremtidig som støttemedlem. Årligt kontingent 100.- kr. Det giver adgang til møder og sammenkomster.

 8.      Muligt udstillingssted i tidligere værksted ved kunstskolen på havnen i Haderslev – dog ingen oplysninger fra Hørning. Tonni har derfor kontaktet kommunen og lejer af værkstedet. Det er muligt at låne stedet.  Gretha kontakter Jørgen Hørning, da han skal arbejde videre med muligheden.

 9.      Muligt udstillingssted i Christiansfeld/  tidligere værksted midt i byen. Peter kontakter Knud i Christiansfeld for en udstilling for et begrænset antal udstillere. Peter giver endvidere Knud besked om SMS ønsker at leje af salen ved museet i Christiansfeld. Der satses på en stor udstilling i maj måned 2013. SMS siger ja tak til en rundvisning i Christiansfeld for alle foreningsmedlemmer, ved denne lejlighed bliver der givet mulighed for at skrive sig på til udstillingen i Salen maj 2013.

 10.  Muligt udstillingssted hos Gro i Blans. Flyver Møller ved Haderslev, samt Kunst-Punkt i Augustenborg. Sidste tre muligheder udskyder vi at beslutte på senere bestyrelses-møde. 

 11.  Vojens Kommune har kontaktet Ene angående SMS har mulighed for at udstille i Vojens Musik og Kulturhus i 2013. Ene kontakter kommunen og takker ja til tre udstillinger i 2013.

 12.  Midtvejsmøde, herunder gennemgang af de tre temaer fra generalforsamlingen tages op på næste bestyrelsesmøde.

 13.  Nyt bestyrelsesmøde den 22. oktober hos Peter og Gitte i Christiansfeld kl. 11.15

 14.  Evt. Intet at referer. Mødet sluttede kl. 14.15

 Referat: Ene og Tonni