SMS bestyrelses møde den 15. januar 2013 hos Pia Zinn.

Til stede: Pia, Christa, Gretha, Gro, Ene og Tonni. Peter meldt afbud pga sygdom.

Ad.1.

Gro ordstyrer. Ene referent.

ad 2.

Referat fra sidste møde godkendt.

ad.3

Vi  diskuterede muligheden for en censureret udstilling i foråret. Bestyrelsen har besluttet ikke at gennemføre denne udstilling, idet den falder sammen med den med den censurerede udstilling på Banegården i Åbenrå. Der arbejdes på en censureret udstilling i september.

Vedtog at udstillingen i april skal hedde Forårsudstillingen.

Det skal være åben udstilling. Det vil være muligt at indsende max 5 værker. Af hensyn til vægpladsen og udstillingens sammenhæng, kan det blive nødvendigt at reducere i antallet af de indsendte billeder.

Prisen for at deltage er 350. Kr. Denne pris inkluderer: Annoncering, fernisering, ophæng samt udstilling i 3 uger.

Indlevering af værker: Tirsdag den 2. april mellem 16 – 18.

Fernisering: Lørdag den 6 Kl. 11. Underholdning af Nigel Ray. 

Udstilling slut den 28. april kl. 17.

Tilmelding senest den 22 marts. På sms hjemmeside.  Tonni udarbejder siden

Der bliver annonceret i Jyske vestkysten, alle lokalaviser, samt hjemmesiden.

Gretha og Pia udarbejder forslag til annonce og pressemeddelelser.

ad. 4.

Der udstilles i Vojens Musik og Kulturhus i perioden 12. april 2013 til 1. februar 2014. I denne udstillingsperiode er der indlagt 4 ferniserings datoer. 12/4,16/8, 12/10, 29/11. En måned før de forskellige datoer, skal der indsendes lidt materiale omkring den enkelte udstiller til Margit Struck som sørger for annoncering.

Der udsendes mail til alle medlemmer ift til ovenstående.

ad.8.

Uden Tonnis tilstedeværelse besluttede Bestyrelsenat honorere Tonni med 5000. kr. for udarbejdelsen samt opdatering af hjemmesiden.

ad.9

Næste møde hos Gro den 5. feb. 2013 kl. 10.

Ref. Ene