Referat af midtvejsmøde den 22 juni 2013 på Haderslev Realskole Kl. 11 til 14.

Foreningen var vært ved et let frokostarrangement. Der var fremmødt 18 medlemmer.

Ordstyrer Pia, referent Ene.

1. Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til de nye medlemmer som traditionen tro fik udleveret foreningens emblem. De nye medlemmer er: Palle Eriksen, Birgit Hugger Larsen, Else Frøsig, Lars Tholander. Derefter en præsentationsrunde.

Tonni fortalte at målet med de små udstillinger er, hele tiden at have noget i gang, gerne de 1000 udstilleres forening. Gøre SMS mere kendt udadtil. Opfordrer alle til at bruge SMS`s debatside og facebook mere. Facebooksiden er åbent for alle, så længe det fungerer uden problemer forbliver den som sådan. Skal der være ændringer skal det med som pkt. på generalforsamling.

Anne Britts indlæg på debatsiden blev læst op.

Enkelte mangler billeder og tekst til hjemmesiden, send det til Tonni. Læg gerne SMS`s visitkort spændende steder hvor det er muligt.

2. Frokost.

3. Peter fortalte om udstillingen i Lindegade. Der var 10 udstillere. Den 1. af de små udstillinger. En rigtig flot udstilling med glas, malerier og keramik. Der var 100 mennesker til fernisering, 300 besøgende og stor ros. Gode samtaler med folk, og mange fra Kolding. Der opfordredes til at lave flere udstillinger der. Det koster 2200 kr. for en måned. Evt. en mulighed at udstille der. Peter kan kontaktes ift. tlf. nr.

Tonni fortalte om den åbne udstilling i Enkehuset. Et pragtfuldt sted. Udstillingen blev en åben udstilling, idet en censureret på dette tidspunkt ville falde sammen med den censurerede på Banegården i Åbenrå. Det var en rigtig flot udstilling, og der blev gjort meget ud af at få den præsenteret pænt. Der var over 700 besøgende på 3 uger.

Lars synes det var en fantastisk udstilling i forhold til hvad man har set og hørt. SMS har en baggrund/historie og en enorm pressedækning. SMS skal samles omkring kvaliteten. Mener at prisen for deltagelse var for dyrt ift. andre steder og desuden det, at man kun var sikret med 1 værk.

Forslag omkring priser på den censurerede udstilling, evt. 100 kr. for at sende ind, derefter 100 kr. for hvert billede der bliver antaget.

Gretha: 350 kr. for deltagelse ved den åbne udstilling er ok med alt det man får. Priserne for den censurerede er ikke aftalt endnu.

En snak om fordele /ulemper ved at være mange flere medlemmer, eller som nu, i foreningen.

Beslutningen om hvor stort medlemstallet skal være, tages op på generalforsamlingen.

Ene fortalte om udstillingen i Vojens Musik og kulturhus. Den 1.ud af 4 udstillinger er forløbet godt. Den har fået megen ros. En flot fernisering med fin traktement og musik som stedet sørger for.

Opfordrede til, at de enkelte udstillere i gruppen kontakter hinanden, for at aftale indbyrdes hvad man vil. Det er en god ide at finde en i gruppen der er ansvarlig/tovholder ift. udstillingens forløb. Husk at maile lidt materiale om udstillingen 1 mdr. før ferniseringen til Margit Struck.

Gretha fortalte om udstillingen der skal være i Rends og Omegnes Lokalhistoriske Forening.

Der er 3 grupper der skal udstille, i alt 9 medlemmer, henholdsvis juli, august, sept. måned. Finn Dall har til anledningen lavet en plakat/indbydelse. Ferniseringsdatoen bliver lagt ud på hjemmesiden. Oktober måned begynder en større renovering af stedet. Når det er færdigt bliver det muligt at udstille der igen. Det koster 50 kr. årligt for et medlemskab. Man skal være medlem for at kunne udstille. Gretha har udstillet der, og siger det er et dejligt sted at udstille. Der blev uddelt folder samt tilmeldingsblanket omkring medlemskab.

4. Der bliver en censureret udstilling i Enkehuset , Christiansfeld i perioden 15 september og 1mdr. frem. Prisen for at deltage fastlægges på bestyrelsesmødet. Tilmelding og andet bliver lagt ud på hjemmesiden.

Der er blevet kontaktet 3 mulige censorer. Mogens ?, Kim Nørballe, Vibeke Fonnesbæk. Der blev drøftet fordele/ulemper med 3 censorer. De vil blive taget med på råd i forbindelse hermed.

Birthe Iversen efterlyste flere podier i forbindelse med udstillingen, og synes det ville være fint med 1 ting i hvert vindue.

Bestyrelsen skal spørge medlemmerne om hjælp til diverse opgaver.

5. Vi har fået henvendelse fra en forening i Sverige med ca. 100 medlemmer. De arrangerer udstillinger i Sverige og Tyskland. Det koster 350 kr. pr medlemskab. Man kunne blive kollektivt medlem hos hinanden, og derved ha muligheden for at udstille udenlands, så er det kun transporten man selv skal betale. Det samme modsat. Kommer som et punkt på generalforsamlingen. Deltager man i udstillinger i udlandet,har man mulighed for at ansøge om fondsmidler i EU.

EVT.

Birthe Iversen siger det er muligt at udstille i Folkets Hus i Åbenrå. Der betales et beløb på 250 kr. pr. weekend. For leje, lys og varme. Bodil Bjerregaard kan kontaktes på tlf. 20 48 50 72.

På hjemmesiden er det muligt, at det enkelte medlem kan skrive lidt om hvad der rører sig hos ham/hende, udstillinger, ferniseringer osv. Indlæg skal sendes til Tonni.

Midtvejsmøde finder sted i maj måned.

Generalforsamling finder sted i oktober måned.

Ecco centret kunne være et muligt mødested for midtvejsmødet. Det kunne være en god ide med en kunstfilm efter mødet.

Lars sender en invitation til at se udstillinger i Kunstpunkt, Augustiana, Det Røde Palæ og Skulpturparken. Det bliver mailet ud.

Der er en udstilling på vej i Sommersted, med foredrag af Erling Jepsen (Kunsten at græde i kor).

Tak for et godt og hyggeligt møde.