Referat af bestyrelsesmøde den 20 marts 2014 kl.12.30 hos Pia.

Tilstede: Tonni, Peter, Christa, Gretha, Pia og Ene. Fraværende Gro og Else.

AD.1

Referat godkendt.

AD.2

Ordstyrer: Gretha, ref. Ene

AD.3

 Med meget kort tilmeldingsfrist har foreningen fået tilbud om at udstille i Nossen i Tyskland i perioden 28-29. juni 2014 i samarbejde med den Svenske forening. Der køres fra Kruså den 27. juni kl. 7. Værkerne hænges op samme dag. Udstillingen er åben fra kl. 11-17 lørdag og søndag. Fernisering lørdag . Hjemtur den 30. juni. Der er tilmeldt 8 udstillere. Der er en egenbetaling på 500 kr. incl. 100 Kr. til katalog. Bestyrelsen  har besluttet at SMS betaler benzinomkostninger  og overnatning for 2 chauffører - ca 6000.- kr.

AD.4

Der er drøftet indhold/pkt. til midtvejsmødet den 8. maj. Invitation / dagsorden / tilmelding udsendes først i april af planlægningsgruppen.

AD.5

Sommerudstilling på Banegården i Åbenrå er i perioden 14. juni – 3. august.

Udstillingen er for foreningens medlemmer. Udstillere fra den censurerede udstilling i Christiansfeld indbydes. Der må indsendes 5 værker hvoraf 2 værker er sikret deltagelse. Pris for tilmelding er 400 Kr.

Tonni sørger for invitation og øvrige informationer til de indbudte pr.mail . Tilmeldinger sendes til Gretha. Else udarbejder katalog/hæfte.

Tilmeldingsfrist, indbetaling og værkfortegnelser skal ske senest den 19. maj.

Værkerne indleveres tirsdag den 10. juni mellem kl. 15 og 17. Modtagelse af værker er Ene, Christa, Peter, Gro, Tonni og Gretha.

Ophæng onsdag / torsdag /fredag.

Der vil blive afholdt fernisering lørdag den 14. juni kl. 11.

Nedtagning af værker søndag den 3. august kl. 17.

Grevinden inviteres. Tonni inviterer.

Underholdning, gerne af Bente Ibenfeldt som Tonni forespørger.

Åbningstale ved Tonni, samt Tove Larsen som forespørges af Tonni.

Blomster, Gitte og Peter.

Drikke og praktiske ting, Gretha. Ann Britt spørges if. Med frugt og grønt, Gretha spørger. Ene sørger for snacks af knækbrød/rugbrød.

AD.6

Der er ansøgt om fondsmidler hos Ecco, Danfoss, Mærsk, Simon Spies, og Kredit Banken.

AD.7

Der arbejdes i gruppen med det sproglige. Der bliver en opsummering ved midtvejsmødet.

AD.8

Tonni tilbyder et PC kursus ift. Billeder på hjemmeside. Mere om det på midtvejsmødet.

Mødet slut kl. 16.

Nyt bestyrelsesmøde den 22 maj kl. 14 hos Ene