Dagsorden (grå) / Referat (rød)

1. Valg af dirigent (bestyrelsen foreslår Gro)

Vedtaget

2. Valg af referent ( bestyrelsen foreslår Pia)

Vedtaget

3. Formandens beretning

Se vedhæftet. Godkendt

Birthe Iversen udnævnes til æresmedlem

4. Regnskab

Fonde: Vi søgte ikke, da vi ikke havde udstilling 2011. Der er søgt igen i år.

Godkendt

5. Valg til bestyrelsen. På valg er

a. Peter Christensen – modtager genvalg

Genvalgt

b. Gro Sveen – modtager genvalg.

Genvalgt

c. Ene Langmack – modtager genvalg.

Genvalgt

d. Valg af suppleant. Bestyrelsen foreslår Else Frøsing

Valgt

e. Valg af revisor Hans Møller Hansen – modtager genvalg.

Genvalgt

6. Fastsættelse af kontingent/ bestyrelsen forslår et uændret kontingent: Kr. 350,00.

Vedtaget

Beløbet indsættes på sms konto inden 1/12. Kontonummer står på hjemmesiden.

                        Støttemedlemmer beløbet er stadig 100 kr. Beløbet indbetales 1/1 2014

7. Eventuelt - herunder a. b. c. d. samt tillæg fra Anne Bitt (under dette punkt kan der ikke besluttes!)

Der opfordres til at der kommer en opdateret medlemsliste på hjemmesiden.

a. Sommerudstilling Banegården Åbenrå 2014:

Bestyrelsen foreslår at der bliver én udstilling. At der kan indsendes 6 værker. At man er sikret ophængning af mindst 2 værker.  At prisen er kr. 400.- for deltagelse.

Prisen diskuteres, men der er ingen provision og udstillingen passes. Desuden er lejen dyr.

Vi har banegården fra 11/6-31/7. Selve udstillingsdatoerne meldes ud.

Foreningen hænger selv op. Vi har en stor kapacitet og det er dyrt at få udefrakommende til det.

Grafik: Ønske om at indsendt grafik hænges” sammen” på udstillinger.

                      b. Skal ”Sommerudstillingen” have et tema?

                        - Spændende men udfordrende, da vi er så forskellige.

- Kan virke skræmmende, men også give en sammenhængende og spændende udstilling.

                        -Temaet skal være meget åben.

                        - Temaet blev SOMMER, FORM OG FARVER

c. Alle medlemmer udstiller samt antaget udstillere fra den censurerede  udstilling ?

                       God ide. Vedtaget.

                        d. Nedsættelse af 2 arbejdsgrupper:

1. Revidering af vedtægter.

Gruppe: Tonni, Anne-Britt, Pia.

2. Midtvejsmøde: Indhold.

Gruppe: Gro, Else, Gretha, Bertina.

 

Tillæg fra medlem - A.B. Bang Skjønaa.

At ”nye medlemmer”, skal have deltaget i en eller flere af SMS 1935 udstillinger (censur?), før de kan søge om optagelse i foreningen.

Der skal ansøges skriftligt. (Vedtægterne)

Alle har da mulighed for, at lære det nye medlem bedre at kende. ”Hvor mange søger og hvem????”

(opfordring fra SMS til at ansøge om medlemskab, kan ske efter samme betingelser)

Efterårsudstilling/Censur udstilling!/(Flot udstilling – vellykket!) Især god afslutning også.

Jeg manglede/savnede et ”katalog”. (Absolut ikke det fornemme som før!)

Forslag:

Alle medlemmer i SMS 1935 får udleveret (eller alle udstillere) en liste med deltagere, titler på antagne værker m. priser.

Det er en tom fornemmelse her bag efter ikke at have ”papir” på udstillingen.

KOMMENTARER: Det skal afleveres digitalt og Else Frøsing vil gerne lave listen med navn, titler, nr. og pris.

Spørgsmål?

Før blev alle antagne malerier stemplet, som blev udstillet..... er man gået helt fra det?

Hvorfor?

Hvordan med deltagelse i kunstårbogen, Dansk Kunst?

Er vi stadig med i den? Hvis den endnu eksisterer!

KOMMENTARER: Stemplet: Hvad skal man bruge det til? Der er ikke andre udstillinger, hvor det bruges. Nogle synes, det er et kvalitetsstempel. Det er et stort arbejde og det kan ikke bruges til noget.  Kunstårbogen: Findes den stadig? Digitalt?

Især for vores Midtvejs møde. Så vi lærer hinanden bedre at kende.

Som giver ideer og mulighed for samarbejde/udstillinger på tværs, og meget mere....

For de fantastiske udstillingssteder, især ”Enkehuset” og andre mindre udstillingssteder. De flotte udstillinger det sidste år. Dejligt - når man tænker på hinanden i SMS 1935.

Forslag:

§1.....vedtægterne.

de sidste ord er: …..foredrag, diskussion og deslige.

Lidt vagt … kunne fx være ”udflugt” til andre kunstudstillinger, fx censureret i Tistrup - 

og efterfølgende snak/debat. Eller vores dejlige Kunst Muser her i landsdelen.

(Vejen f.eks. der er blevet restaureret og der er virkelig meget at se.) (Samkørsel/bus)?

Hvad gør vi med passive medlemmer? Dem vi aldrig ser og der aldrig udstiller?

Vi kontakter dem og tilbyde dem at blive støttemedlemmer i stedet?