CHRISTA HOLM - medlem af bestyrelsen / kasserer

Bor: Felsted Nygade 8, 6200 Aabenraa / Telf.74685605

Christa har malet i rigtig mange år og udstillet mange forskellige steder, især i Sønderjylland. Hun har taget mange kurser på Sønderjyllands Kunstskole i Sønderborg. Især med Martin Qvist som lærer.

Det at male giver Christa Holm en masse. Christa føler og sanser mere intenst, får f.eks. himlens forskellige udtryk og farver, helt ind under huden. Christa Holm maler fortrinsvis billeder fra naturen.