Formandens beretning 2013

Bestyrelsen har løbende haft en hel del møder. Fremmødet på bestyrelsesmøderne har været næsten 100 procent.

Bestyrelsens medlemmer har deltaget oprigtigt, loyalt og konstruktivt i forhold til SMS ånd og virke. Og alle skal have tak for det!!

Der har i det forløbende år været mange og meget spændende emner på dagsordenen, som Alle har kunnet følge med i, idet referater fra møderne der er lagt på SMS hjemmeside.

Bestyrelsens ARBEJDE/ansvarsområderne er blevet fordelt. Ene er blevet inddraget i bestyrelse som sekretær/ Gretha har primært, telefonkontakten og lægger vagtplaner samt er tovholder. Peter og Gitte styrer alt det praktiske ifm udstillinger. Christa varetager al økonomi samt administrativt arbejde ved udstillingerne. Gro er sparingspartner/ står for indkaldelse af møder og varetager ordstyrer rollen. Pia varetager forskellige administrativt og praktiske opgaver i forbindelse med udstillinger og møder. Og skal have en varm tak for det! Ligeledes tak til de som ikke er medlem af bestyrelsen – men som gør et uvurderligt stykke arbejde!!

Årets gang udstillingsmæssigt:

Forårsudstillingen i april i Enkehuset Christiansfeld, antal udstillere? / 111 billeder. Antal gæster: godt 700 / Greveparret var til stede ved ferniseringen /godt salg / God opbakning fra medlemmer til at varetage vagter. God pressedækning. Megen ros.

Den Censurerede Udstilling i september/oktober. 60 meldte sig til. 3-4 trak sig. 43 blev antaget. En meget rost og flot udstilling. Hyggelig fernisering med flot åbningstale ved: Kaj G Nielsen formand for Genforeningen- og grænseudstillingen. Fantastisk pressedækning Jyske vestkysten, TV Kolding og lokaleaviser…

Vi har gjort en del erfaringer: Reduceret det praktiske arbejde. Været rimeligt mange om det praktiske. Dejligt at flere har meldt ind for at gi’ en hånd. Der har været en del polemik omkring vores 2 censorer… og mærkningen på udstillingen. Men dybest set må man konkludere, at det er detaljer i forhold til, at vi sammen har formået at få et drive i SMS. Nogle kunne måske ønske sig yderligere tiltag, og andre vil mene, at vi har fået sat gang i rigeligt. Jeg selv mener, at det har været godt at opleve, at vi /SMS har satset og har vist at vi er levedygtige.

Udstillingerne i Vojens Kultur- og Musikhuset. Manglende opbakning, men meget flot fernisering og super flot udstilling.

Udstillingerne i Rens – Rigtig flotte udstillinger, men manglende opbakning. Et rigtigt hyggeligt sted.

Hjemmesiden fungerer, men mangler fortsat at der komme flere input. Der mangler fortsat materiale til nogle af medlemmerne! Det ville være meget inspirerende, at der kom refleksioner. 

Her og nu: Dejligt at vi har fået nye medlemmer. Et medlem har trukket sig. To medlemmer er døde. Jim Olsen i februar, og Cecilie Hansen i sommers. Havde mindeudstillinger henholdsvis på Forårsudstillingen og på Den Censurerede Udstillingen. Nogle medlemmer er helt passive. (Er det et problem?)

Skal vi se fremad…  Sommerudstilling på Banegården i 2014.

Haft kontakt med Knud Smidt fra Brødremenigheden i Christiansfeld i fremtiden….Søsterhuset formodentlig færdigt sommeren 2014.

Vi har kontaktet ECCO for at arrangere midtvejsmødet i 2014 på deres center i i Bredebro. Der er en positiv tilbagemelding, som der arbejdes videre med!

Vi skal senere se på grupper der vil stå for arrangementer, og en gruppe der vil stå for at revidere vedtægterne.

En varm hilsen fra Svend Åge Bøll i Thailand!

Birthe Iversen mange årig medlem udnævnes til æresmedlem..!