Referat af bestyrelses møde den 5. februar 2013  kl. 10 til 14 - hos Gro

Tilstede: Tonni, Gro, Gretha, Peter, Christa og Ene. Pia afbud.

Ad.1.

Ordstyrer: Gro.

Referent: Ene.

Ad.2.

Referat fra sidste møde godkendt.

Ad.3.

Adresse på Enkehuset er Nørregade 16 / Birkevej 2 ,1 sal Christiansfeld.

Annoncen kommer i Kunstavisen i marts nummeret.

Pressemeddelelse / annonce til udstillere (den samme som på hjemmesiden) kommer i div. Lokalaviser hurtigst muligt. Pressemeddelelsen er godkendt. Der kan komme yderligere tilføjelser i forhold til teksten. Den indrykkes i uge 14 og indsendes senest den 13/3. Tonni og Gro arbejder videre med teksten.

 Gro og Tonni undersøger priser og datoer. Der er afsat et max beløb på 

3000. Kr.

Ved ferniseringen/ velkomst er hele bestyrelsen tilstede. Formanden tager imod, byder velkommen og overrækker blomster. Bestyrelsen møder kl. 10.30.

Peter køber blomster og speciel honningkage.

Der regnes med ca. 200 besøgende.

Indkøb:

Gretha køber glas og saltstænger. Derudover spørges An Britt om grønsags snack. Solveig spørges  om vin vand og juice. Peter medbringer glas på fod.

Ophæng/modtagelse af værker:

Jim og Lars spørges om de har mulighed for at hjælpe med udvælgelse og ophæng.

Willy hjælper med div.

Gitte og Christa tager imod, Gretha sender værkerne videre.

Alle skal have tilsendt en oplysningsseddel/kuffertmærke indeholdende et nr. navn, værkets titel samt pris som sættes bagpå værket.

Ved aflevering af værker spørges der ind til om ovenstående er i orden.

Værker der ikke er mærket kommer ikke med.

Værker der ikke kommer med udleveres på ferniseringsdagen.

Peter undersøger om der er fast vagt i udstillingsperioden. Åbningstiderne skal følge museets.

Evt. lukket mandag, tirsdag, onsdag. Åbent andre dage fra kl. 13 – 17. lørdag 11 -14.

Fernisering den 6 april kl. 11.

Vi skal bruge 4 borde til ferniseringen. Peter spørger efter borde.

Alle fra bestyrelsen + hjælpere mødes kl. 14 tirsdag den 2 feb.

Div. drikkevarer og mad til det travle folk medbringer man selv.

Ad.4:

Der udsendes reminder til medlemmer omkring udstillingen i Vojens Musik og Kulturhus. Tonni videresender tilmeldingerne til Ene som varetager det videre forløb. Alle deltagere vil være repræsenterede ved den 1. fernisering. De sidste 3 ferniserings datoer vil blive fordelt. Værkerne skal bagpå være forsynet med navn, og  titel  og pris. Evt. visitkort eller andet materiale om udstilleren er ønskeligt.

Ad. 5.

Udsættes.

Ad.6.

Vi vil gerne have et midtvejsmøde i maj. Tid og sted efter nærmere aftale.

Ad. 7.

Udsættes.

Ad.8.

Gennemgået under pkt.3.

Ad.9.

Der er ingen provision ved salg af værker ved udstillingen. Kunstnersammenslutninger/venskabsforeninger i Sverige, Tyskland tages op ved midtvejsmødet.

Kan ses som link på hjemmesiden som informationsforbindelse. De kan som alle andre tilmelde sig til  udstillingen på lige fod med andre udefra.

Tonni og Gro laver det skriftlige ift. det der skal udsendes til de tilmeldte vedr. udstillingen. Svend Åge spørges om han evt. kan udarbejde et program på pc.

Ref. Ene