Referat af bestyrelsesmøde den 13 maj 2013 hos Tonni Kl. 10 – 13.

Tilstede: Tonni, Peter, Gretha, Ene, Christa, Gro, Pia.

Ad. 1

Ordstyrer: Gro. Referent : Ene.

Ad.2

Referat fra sidste møde godkendt.

Ad. 3

Vi  talte om udstillingen, og har besluttet at udarbejde en procedure for udstillinger. Ene kommer med et oplæg til proceduren til næste b. møde.

Besluttedet at indkøbe podier til glas og keramik til div. udstillinger.

Fin økonomi, det er gået lige op.

Ad. 4

Besluttede at lave en censureret udstilling i Enkehuset i perioden 17 september  til 13 oktober 2013.

Indlevering af værker 18 september. Fernisering 21 september.

Besluttede at 2 uvildige udefrakommende censorer varetager censureringen. Alle værker vil blive censurerede.

Ad. 5

Halvvejs møde lørdag den 22 juni på realskolen i Haderslev kl. 11 til 14.

Tonni, Gretha og Pia udarbejder dagsorden til mødet.

Ad. 6

Jim er blevet slettet af medlemslisten.

Palle Eriksen og Birthe Hugger tilbydes medlemskab. Tonni kontakter dem.

Ad. 7

Ved åbne og censurerede udstillinger er det besluttet, at man kun kan medtage det antal værker der er gældende for udstillingen.

Ad. 8

Gretha er tlf. kontaktperson og tager imod beskeder til bestyrelsen. Tlf. og navn kommer på hjemmesiden. Hun vil blive afregnet 1 gang årligt med 400 Kr.

Fra næste b. møde bliver kørepenge sat til 1,50 Kr. pr. km.

Nyt b- møde 12 August  kl. 14 hos Christa.